Oppisopimuskoulutus vai koulutussopimus?

Aikaisemmin kotisivuillamme ilmestynyt artikkeli OPPIPOJASTA MESTARIKSI kertoo Eloxan tiimin Samista, joka suoritti LVI-asentajan tutkinnon oppisopimuksella.

LVI-asentaja Sami Elomaa

Milloin oppisopimuskoulutus?

  • Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle henkilölle.
  • Henkilöstä tulee työntekijä.
  • Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee vähintään 25 h / viikko.
  • Opiskelijalle maksetaan TESin mukaista palkkaa.
  • Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.

Työpaikalla järjestettävä koulutus voidaan suorittaa oppisopimuskoulutuksella tai koulutussopimuksella.

KOULUTUSSOPIMUKSELLA? Ennen vanhaan olivat työharjoittelujaksot – jo opitun kertaaminen ja soveltaminen – sekä työssäoppiminen, – kokonaan uuden opiskelu – mihin kuuluivat ammattiosaamisen näytöt.

Nyt selvisi! Koulutussopimus on entinen työssäoppiminen.

Milloin koulutussopimus?

  • Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista työpaikalla opiskelijana.
  • Henkilö säilyy opiskelijana.
  • Opiskelija ei ole työsuhteessa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
  • Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta.
  • Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
Opiskelija Toni Korhonen

Tammikuussa opiskelija Toni Korhonen aloitti koulutussopimuksella Eloxa Tekniikka Oy:ssä. Koulutuksen tavoite on suorittaa seuraavat tutkinnon osat: LVI-korjausrakentaminen sekä lämmitystekniikan perusteet.